Kan modedieten orsaka stroke?

Stroke innebär att man får en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Ett annat namn för detta är slaganfall. Stroke leder till syrebrist i hjärnan och kan skada de livsviktiga funktionerna som styrs från det område där blodproppen eller blödningen inträffar. Har man fått en stroke är det viktigt att söka vård med detsamma eftersom situationen kan vara livshotande, eller leda till en förlorad talförmåga, synbortfall eller till och med en förlust av sin rörelseförmåga. Ju snabbare man söker vård desto bättre är utsikterna för att bli frisk.

Stroke blir allt vanligare hos unga
Varje år insjuknar cirka 30 000 personer i Sverige i stroke, varav cirka 6000 dör enligt Stroke.se. Stroke är något som kan förekomma i alla åldrar, men risken ökar ju äldre man blir. Vanligast är det bland personer som har fyllt 65 år, men under de senaste åren är det även allt fler yngre personer som har drabbats av stroke. Enligt årsrapporten 2013 från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har antalet kvinnor och män i åldern 35-44 år som drabbats av stroke ökat. I princip kan vem som helst insjukna, men det finns flera faktorer som kan höja risken. Några av dessa är högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och dåliga kostvanor. Det är även allmänt känt att rökare löper en större risk för att drabbas av stroke. Det är oroande att stroke har blivit så vanligt bland unga. Det kan ha att göra med en förändrad livsstil.

Kan LCHF vara en orsak till stroke?
Enligt studier som har gjorts nyligen finns det faktorer som pekar på att vissa matvanor kan vara orsaken till att allt fler unga personer, främst kvinnor, drabbas av stroke. De senaste åren har fettintaget hos många stigit kraftigt, mycket tack vare LCHF-dieten som har blivit mycket populär och uppmärksammad i Sverige. LCHF-dieten som har tagit världen med storm, är en förkortning av Low Carb High Fat, och går ut på att man ska äta lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein. Enligt DN.se så varnar läkare och professorer för att ett högt intag av fett ger höga blodfetter, vilket i sin tur skadar blodkärlen och ökar risken för en blodpropp. Så mycket som en fjärdedel av den svenska befolkningen har prövat på LCHF-dieten med syftet att gå ner i vikt, och dieten har fått ett stort genomslag främst bland kvinnor. Nu menar dock många läkare att denna diet kan vara en allvarlig hälsofälla och en viktig orsak till att allt fler unga personer drabbas av allvarliga hjärtproblem.

Förebygg stroke med sunda livsvanor
Sunda livsvanor förebygger uppkomsten av stroke och även många andra sjukdomar. Det kan låta som en självklar sak, men att röra på sig regelbundet, äta hälsosamt och mångsidigt samt undvika att röka och dricka alkohol är viktiga förutsättningar för en sund livsstil. Se också till att kontrollera ditt blodtryck med jämna mellanrum och undvik onödig stress.

Comments are closed.