Svinkoppor botas med kräm

De som oftast drabbas av svinkoppor i Sverige är barn eller unga. De blåsor och sår som impetigouppstår vid hudinfektionen hamnar oftast runt munnen eller på händer och armar. Anledningen till varför vissa drabbas av detta är att bakterier som stafylokocker eller streptokocker sprids och därmed orsakar dessa typiska blåsor. Det är inte alla barn som besväras av blåsorna då vissa är små och går bort av sig själva. Skulle blåsorna istället sprida sig och börja vara kan det vara dags att försöka få bort dessa med hjälp av medicin. Förr i tiden behandlades envisa svinkoppor med hjälp av antibiotika i tablettform eller vätskeform, men numera har forskare kommit fram till att det är bättre att lokalbehandla hudområdet med speciella krämer.

 

Håll rent

För att hindra att svinkoppor sprider sig och blir infekterade gäller det att hålla huden så ren som möjligt. Vid lindriga fall räcker det med tvål och vatten, men skulle blåsorna visa sig vara envisa bör du låta doktorn skriva ut ett recept till dig eller dina barn. Även om det oftast är barn som drabbas finns ändå risken att även du som vuxen kan få dessa hudutslag då bakterier har en tendens att spridas till andra. Därför är det viktigt att tvätta händerna ofta och noga så att inga bakterier överförs. Många av de barn som drabbas av svinkoppor känner inga besvär då utslagen är lindriga. Mindre utslag kan gå bort av sig själv, medan de som bara växer eller blir inflammerade bör behandlas med antibiotika.

 

Kräm eller tabletter?

Förr behandlades svinkoppor alltid med antibiotika i tablett- eller vätskeform. Dock har medicinforskare nu upptäckt att det är bättre att försöka punktbehandla området som är infekterat. Dels för att det är onödigt att medicinera hela kroppen då det bara är små områden som behöver behandlas, och dels för att punktbehandlade områden visat sig läka snabbare. Dock har det diskuterats vilket verksamt ämne krämen ska innehålla. Olika ämnen har undersökts för att se huruvida dessa skulle kunna göra bakterierna resistenta istället för att få bukt med dem. Då ämnet fusidin visat sig vara ett sådant som kan bli verkningslöst mot stafylokocker rekommenderar Läkemedelsverket att läkare väljer att skriva ut ett annat alternativ. Istället rekommenderas krämen Altargo som innehåller det verksamma ämnet retapamulin då detta inte visat sig påverka resistensen hos bakterierna. Trots att det är denna kräm som Läkemedelsverket rekommenderar är det fortfarande en del läkare som fortsätter att skriva ut fusidinkräm. Risken är då att det blir svårare att få bukt med svinkoppor och andra liknande bakterier i framtiden. Skulle du eller någon du känner drabbas av svinkoppor bör du se till att det är just Altargo-krämen som skrivs ut, då denna är det bästa alternativet på marknaden.

Comments are closed.